W sytuacji, w której na twoim koncie fiat będzie większa kwota niż 2 tysiące euro w kolejnym dniu rozliczeniowym po dniu, w którym zrobiłeś depozyt Twoje środki zostaną Ci zwrócone na numer konta, który podałeś przy konfiguracji konta.