Oferta limit order to oferta, która ustala limit ceny. W przypadku ofert zakupu jest to maksymalna cena, po jakiej kupujący chce kupić daną kryptowalutę. W przypadku ofert sprzedaży jest to minimalna cena po jakiej sprzedający chce sprzedać daną kryptowalutę.