1. Jest to jeden z kilku powiązanych ze sobą kluczy.

2. To liczba pozwalająca zweryfikować, czy przy transakcji został wpisany odpowiedni klucz prywatny.

3. Dzięki kluczowi prywatnemu możesz wygenerować klucz publiczny. UWAGA! Z klucza publicznego nie jesteś w stanie odtworzyć klucza prywatnego.