1. Jest to jeden z kilku powiązanych ze sobą kluczy.

2. To liczba, która jest podstawą do utworzenia prawidłowej sygnatury (podpisu) transakcji.    

3. Dzięki kluczowi prywatnemu możesz wygenerować klucz publiczny. UWAGA! Z klucza publicznego nie jesteś w stanie odtworzyć klucza prywatnego.