Jeśli Twoja transakcja nie została jeszcze zrealizowana, wówczas musisz jeszcze poczekać, gdyż każdy blok (wyj. w słowniku pojęć) posiada określoną pojemność danych, widocznie Twoja transakcja oczekuje na swoją kolej, by przejść do bloku. Drugą możliwą opcją jest podany błędny klucz publiczny.