1. Blockchain jest to łańcuch bloków; rozproszona baza danych. 

2. Każda nowa informacja jest zapisywana w nowym bloku. 

3. Bloki posiadają skrócony zapis (hash) poprzednich bloków oznaczonego również stemplem czasowym (timestamp).

4. Każdy blok tworzy kolejne ogniwo łańcucha.

5. Bez poprzedniego ogniwa następne jest bezużyteczne.

6. Blockchain jest niepodważalny.