1. Bid to najwyższa cena, po której inwestor może sprzedać kontrakt, czyli otworzyć krótką pozycję.

2. Ask jest to najniższa cena, po której inwestor może kupić kontrakt, czyli otworzyć długą pozycję.

3. Spread to różnica pomiędzy Bid i Ask; jest mierzony w punktach.