Fiat to określenie odnoszące się do walut tradycyjnych typu USD, PLN, GBP, EUR.